Poradnia okulistyczna:

- diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej
- diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki i błony naczyniowej
- diagnostyka, leczenie i monitorowanie jaskry
- dobór okularów korekcyjnych u dorosłych i dzieci

W poradni wykonywane są badania:

- autorefraktometria: obiektywna ocena wady refrakcji tzw. komputerowe badanie wzroku wewnątrzgałkowego
- tonometria - bezdotykowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
- pachymetria: bezinwazyjny, bezdotykowy pomiar centralnej grubości rogówki
- perymetria statyczna: badanie pola widzenia niezbędne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry,
uszkodzeniu nerwu wzrokowego i w schorzeniach neurologicznych
- gonioskopia: ocena kąta przesączania w celu ustalenia rodzaju jaskry


example1 example1 example1
example1 example1 example1